Onderweg naar een nieuwe school
Header

Initiatief

Evangelische Basisschool in oprichting

Op 30 januari 2015 heeft de Stichting Evangelische Basisschool Drachten voor de tweede keer een aanvraag ingediend bij de Gemeenteraad van Smallingerland. De eerste aanvraag voor het starten van een nieuwe school was gestrand bij de Staatssecretaris en vervolgens bij de Raad van State.

In september 2011 begonnen twee mensen wekelijks te bidden voor de komst van een evangelische basisschool in Drachten. Hieruit ontstond een werkgroep, die in oktober 2012 is geformaliseerd tot stichtingsbestuur. Ook is er een vriendenstichting, om alles te kunnen bekostigen. Verder is er een gebedsgroep en zijn er verschillende vrijwilligers die het als hun roeping zien om mee te werken aan de totstandkoming van de school.

Na een eerste contact met het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON), in oktober 2011, heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan evangelische basisschool De Rank in Arnhem. Het enthousiasme van de leerkrachten en directeur Johan Andringa werkte aanstekelijk.

Medio 2012 heeft de werkgroep een brief gestuurd naar verschillende kerken, om bekendheid te geven aan het initiatief en aan de eerste informatieavond, die op 10 september is gehouden in Ureterp. De initiatiefnemers organiseren niet alleen informatieavonden, maar verzorgen ook korte presentaties tijdens kerkdiensten van evangelisch geörienteerde gemeentes, om te beginnen in de driehoek Drachten – Heerenveen – Leeuwarden. Enkele grote plaatsen in het voedingsgebied zijn: Drachten, Leeuwarden, Burgum, Buitenpost, Marum, Oosterwolde en Heerenveen. Een kleiner gebied zou ook al voldoende zijn voor de haalbaarheid van de school, maar de praktijk bij vergelijkbare scholen leert dat ouders bereid zijn tot reistijden van ongeveer een half uur.

Sinds de eerste informatieavond heeft de organisatie als prioriteit om van belangstellende ouders intentieverklaringen te krijgen voor kinderen van 0 tot 10 jaar.

De initiatiefnemers hebben intussen met succes verschillende persberichten gestuurd, hebben een eenvoudige start gemaakt met de website en met een fanpage op Facebook. De toekomstige school heeft intussen ook alvast een eigen twitteraccount ter beschikking: http://twitter.com/SchoolDrachten.

Bestuur, gebedsgroep en vrijwilligers voelen zich regelmatig blij verrast door spontane reacties, die hun veel energie geven. De intentieverklaringen die regelmatig binnenkomen, geven het bestuur het vertrouwen dat het initiatief zal slagen. Na de formele aanvraag die de stichting eind januari 2013 deed bij de gemeenteraad, gaat de organisatie door met het werven van intentieverklaringen. Enerzijds als ondersteunend bewijs voor de besluitvorming. Anderzijds om al tijdig zoveel mogelijk ouders uit de doelgroepen in het voedingsgebied te bereiken, zodat de school een overtuigende start zal maken met een leerlingenaantal dat al binnen de vijf jaar de 200 zal passeren.

Belangstellenden kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor updates via http://urly.nl/ebsdrachten of via de speciale Facebookpagina Evangelische Basisschool Drachten.

Uitgangspunten en doelstellingen van Evangelisch Basisonderwijs staan op de website van het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON).

One ResponseLeave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Nieuwsbrief

    Ontvang als eerste updates en korte nieuwsbrieven: