Onderweg naar een nieuwe school
Header

Nieuwe prognose ingediend na uitspraak Raad van State

februari 14th, 2015 | Posted by admin in Besluitvorming

Staatssecretaris Dekker van onderwijs gaf eind 2013 terecht geen goedkeuring voor de start van een evangelische basisschool in Drachten. Dat heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 februari 2015 uitgesproken.

De staatsraden geven de staatssecretaris gelijk dat hij de leerlingenprognose uit 2012 afwees. Deze prognose was onvoldoende afgestemd op eerdere uitspraken van de Raad van State, uit 2005 en 2007. Ten onrechte telden potentiƫle leerlingen uit de omringende gemeenten even zwaar mee als kinderen uit de eigen gemeente Smallingerland.

De aanvragers vinden het terecht dat kinderen uit Boarnsterhim, Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel minder zwaar mee mogen tellen, maar benadrukken dat de prognose uit 2012 wel voldoet aan de Regeling modelprognose primair onderwijs 2009. Tot de afwijzing door de staatssecretaris was de Stichting Evangelische Basisschool Drachten echter niet bekend met de jurisprudentie uit 2005 en 2007. “Conflicten met deze uitspraken zag de toenmalige staatssecretaris in 2010 nog door de vingers” volgens de woordvoerder van de Stichting Evangelische Basisschool Drachten. “Dus waren wij niet alert op deze oudere rechtsspraak, net als verschillende professionals in dit vakgebied.”
De initiatiefnemers vinden het opmerkelijk dat de Staatssecretaris deze jurisprudentie niet heeft verwerkt in de nieuwste Regeling modelprognose primair onderwijs 2013. “Dit leek ons tegenstrijdig met de afwijzing die we kregen”.

De Drachtster initiatiefnemers putten verder tevergeefs hoop uit het feit dat in 2012 Evangelische basisschool Tabitha in Apeldoorn van start mocht met geen enkele leerling op teldatum 1 oktober 2012. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel wees de Raad van State af omdat hiervoor onvoldoende bewijs was geleverd.

De staatsraden gingen op het eind van de procedure niet akkoord met uitbreiding van het voedingsgebied met Marum en Leek, omdat ze zich moesten beperken tot de aanvraag zoals de staatssecretaris deze in 2013 kreeg.

Intussen heeft de Stichting Evangelische Basisschool Drachten alle zwakke punten in de prognose gerepareerd en een nieuwe aanvraag ingediend. Hierin tellen andere gemeenten, waaronder Marum en Leek, slechts voor een klein percentage mee. De meeste kinderen komen dan uit Smallingerland zelf. Als deze prognose wel goedkeuring krijgt, kan de school open in augustus 2016.

“Het is een publiek geheim dat een evangelische basisschool kan rekenen op ruim voldoende kinderen uit Drachten en omstreken. Om dit te onderbouwen blijven intentieverklaringen van ouders welkom.” zegt de woordvoerder. “We hebben er nu 185. Dus we zijn gelukkig niet terug bij af. Het minimale aantal van 200 leerlingen hoeven we pas te bereiken na de zomervakantie van 2020.”

Inlichtingen via 0512-352118, http://www.evangelischebasisschooldrachten.nl/contact of via de speciale Facebookpagina “Evangelische Basisschool Drachten”.

Uitgangspunten en doelstellingen van Evangelisch Basisonderwijs staan op de website www.peon.nl.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Nieuwsbrief

    Ontvang als eerste updates en korte nieuwsbrieven: