Onderweg naar een nieuwe school
Header

Author Archives: admin

Staatssecretaris Dekker van onderwijs gaf eind 2013 terecht geen goedkeuring voor de start van een evangelische basisschool in Drachten. Dat heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 februari 2015 uitgesproken. De staatsraden geven de staatssecretaris gelijk dat hij de leerlingenprognose uit 2012 afwees. Deze prognose was onvoldoende afgestemd op eerdere uitspraken van …
Read more

Karaktervorming op de basisschool

oktober 31st, 2014 | Posted by admin in Bijeenkomsten - (0 Comments)

De vorming van het karakter van scholieren is belangrijker dan kennisoverdracht. Dat is de strekking van een avondvullend, interactief programma met Ton Verdam op maandagavond 10 november in De Oase, Ringweg 3, 9201 GT Drachten, aanvang 19:30 uur. Ton Verdam is pastor van pinkstergemeente SionsPoort in Almere. Hij was oprichter van de Passie in Utrecht …
Read more

Fijne zomerperiode toegewenst!

juli 4th, 2014 | Posted by admin in Uncategorized - (0 Comments)

We hebben nog geen nieuws over de toekomstige school, maar willen alle ouders en belangstellenden graag een heel geslaagde, ontspannen vakantieperiode toewensen. Het is al weer ruim vijf maanden geleden dat we ons beroepschrift indienden. Volgens de laatste berichten kan het wel september worden voordat de Raad van State een zitting houdt over ons beroepschrift. …
Read more

Staatssecretaris Dekker van onderwijs is niet overtuigd van de haalbaarheid van een evangelische basisschool in Drachten. Hij gaat niet akkoord met de ingediende leerlingenprognose en geeft geen goedkeuring aan de huidige plannen. De Stichting Evangelische Basisschool Drachten begrijpt de rekenkundige benadering van het ministerie maar verwacht de staatssecretaris alsnog te overtuigen. Hiervoor heeft de stichting …
Read more

Informatieavond 28 oktober

oktober 5th, 2013 | Posted by admin in Bijeenkomsten - (1 Comments)

De realisatie van een Evangelische Basisschool in Drachten komt steeds dichterbij! Op maandag 28 oktober organiseren we een informatieavond om je bij te praten en te informeren wat er de komende periode te gebeuren staat. Dus heb je vragen en/of wil je meer weten? Dan ben je van harte welkom! Maandagavond 28 oktober 19:30 uur …
Read more

Naar scholen waar Jezus leeft

juni 29th, 2013 | Posted by admin in Visie - (0 Comments)
Evangelische Basisschool De Oase Almere

Jelle Admiraal • Directeur evangelische basisschool De Oase te Almere © maandag 10 juni 2013 verschenen in het ND. Waar kerken het moeilijk eens worden, ontstaat in het basisonderwijs eenheid onder christenen. Niet doordat evangelische, gereformeerde en protestants-christelijke scholen nu allemaal hetzelfde zijn, maar door de manier waarop ze omgaan met verschillen. In Smallingerland heeft …
Read more

In mei heeft de gemeenteraad van Smallingerland gunstig beslist op onze aanvraag om in Drachten een Evangelische Basisschool te openen. Intussen heeft de gemeente de aanvraag doorgestuurd naar het Ministerie van Onderwijs. We verwachten de beslissing van het ministerie voor het einde van dit jaar. Graag willen we de ouders op de hoogte houden van …
Read more

Te gast in VEG Opstandingskerk te Leeuwarden

juni 29th, 2013 | Posted by admin in Bijeenkomsten - (0 Comments)
VEG Opstandingskerk Leeuwarden

Op zondag 24 februari waren we te gast in de Opstandingskerk, de Volle Evangelie Gemeente in Leeuwarden en hebben we verteld over ons initiatief om de eerste evangelische basisschool in Friesland te starten. http://www.opstandingskerk.nl/

Aanvraag Evangelische Basisschool ingediend

februari 6th, 2013 | Posted by admin in Besluitvorming - (0 Comments)

De Stichting Evangelische Basisschool Drachten heeft de gemeenteraad van Smallingerland nu formeel verzocht om de beoogde school op te nemen in het “Plan van scholen” volgens artikel 76 van de Wet op het primair onderwijs. Terwijl de besluitvorming gaat lopen, houdt het stichtingsbestuur als prioriteit om zo veel mogelijk intentieverklaringen te verzamelen van ouders die …
Read more

De Stichting Evangelische Basisschool Drachten houdt op dinsdagavond 29 januari 2013 een extra informatieavond voor ouders en belangstellenden, om 19:30 uur in een zaal in De Oase, Ringweg 3, 9201 GT Drachten. Aanmelding is niet nodig, maar kan wel vrijblijvend via http://www.evangelischebasisschooldrachten.nl/contact of via de speciale Facebookpagina “Evangelische Basisschool Drachten”. Er is volop gelegenheid om …
Read more

  • Nieuwsbrief

    Ontvang als eerste updates en korte nieuwsbrieven: