Onderweg naar een nieuwe school
Header

Aanvraag Evangelische Basisschool ingediend

februari 6th, 2013 | Posted by admin in Besluitvorming

De Stichting Evangelische Basisschool Drachten heeft de gemeenteraad van Smallingerland nu formeel verzocht om de beoogde school op te nemen in het “Plan van scholen” volgens artikel 76 van de Wet op het primair onderwijs.

Terwijl de besluitvorming gaat lopen, houdt het stichtingsbestuur als prioriteit om zo veel mogelijk intentieverklaringen te verzamelen van ouders die belangstelling hebben om hun kinderen te zijner tijd aan te melden voor de toekomstige school. “We hebben nu een theoretische, wettelijke onderbouwing dat onze doelgroep bestaat uit voldoende ouders met kinderen in het voedingsgebied rond Drachten”, zegt een woordvoerder. “Belangrijk is nu, dat we deze mensen ook echt gaan bereiken en van hen een concrete, praktische onderbouwing krijgen”. Het verzamelen van intentieverklaringen is geen formeel vereiste. Wel kunnen de intentieverklaringen indicatief meetellen bij de behandeling van de formele aanvraag door de gemeenteraad en vervolgens door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De initiatiefnemers willen daarom zoveel mogelijk ouders uit de doelgroepen bereiken en vragen een intentieverklaring te downloaden van de website. Het bestuur verwerkt de intentieverklaringen in een grafiek. De grafiek geeft een tussenstand van de ontvangen verklaringen per geboortejaar en per woonplaats. “Elke intentieverklaring brengt de start van de school een stap dichterbij” zegt een woordvoerder.

Inlichtingen via http://www.evangelischebasisschooldrachten.nl/contact of via de speciale Facebookpagina “Evangelische Basisschool Drachten”.

Uitgangspunten en doelstellingen van Evangelisch Basisonderwijs staan op de website www.peon.nl.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Nieuwsbrief

    Ontvang als eerste updates en korte nieuwsbrieven: